Công Văn 0811/XNK-XXHH: Hướng Dẫn Về Chứng Từ Chứng Nhận Xuất Xứ Trong EVFTA

July 31 2020

Ngày 30/7/2020, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương đã ban hành công văn số 0811/XNK-XXHH về việc hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA.

Theo đó, Cục XNK hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA như sau:

  1. Khai báo trên www.ecosys.gov.vn đối với trường hợp C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công thương uỷ quyền cấp: căn cứ điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT, với lô hàng có giá trị trên 6.000 EUR, áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công thương uỷ quyền cấp. Quy trình khai báo và chứng nhận C/O theo mẫu EUR.1 thực hiện tương tự các mẫu C/O hiện hành.
  2. Khai báo trên www.ecosys.gov.vn đối với trường hợp doanh nghiệp phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá: căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT, với lô hàng có giá trị không quá 6.000 EUR, bất kỳ nhà XK nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. Việc báo cáo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá và chứng từ liên quan đến lô hàng XK do doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ thực hiện theo khoản 6 Điều 25 Thông tư số 11/2020/TT-BCT.
  3. Trường hợp thương nhân xuất khẩu hàng hoá sang Vương quốc Anh, cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 hướng dẫn thương nhân chỉ kê khai C/O mẫu EUR.1 hoặc phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Mục 1, Mục 2 của công văn này đến hết ngày 31/12/2020.

Toàn bộ công văn, phụ lục I, phụ lục II vui lòng tải xuống ở link: https://drive.google.com/file/d/11m6W_kI1IF-Bu2Nu9BNXiT8qEZ_Rw_Kg/view?usp=sharing hoặc xem ở file đính kèm bên dưới:

Nguồn: Vasep

Write a Reply or Comment

Contact Me on Zalo